Kytäjän iltarastit 29.6.

Keskustelua/ilmoituksia iltarasteista.
Vastaa Viestiin
EePi
Viestit: 29
Liittynyt: 23.12.10 19:04:23

Kytäjän iltarastit 29.6.

Viesti Kirjoittaja EePi » 21.06.17 16:56:22

Kytäjän iltarasteille 29.6. tarvittaisiin vielä muutamaa liikenteenohjaajaa. Pysäköinti on raviradalla ja muutamalle pysäköinnin ohjaajallle olisi käyttöä. Innokkaat ohjaajat voivat ilmoittautua minulle esko.pietari(at)emory.fi. Kiitos.


Esko P.

Marko
Viestit: 181
Liittynyt: 23.12.10 18:14:54

Re: Kytäjän iltarastit 29.6.

Viesti Kirjoittaja Marko » 27.06.17 22:48:00

Radat
A 7,4 km, 14 rastia
B 5,0 km, 11 rastia
C1 3,2 km, 8 rastia
C2 2,9 km, 8 rastia
D 0,8 km, 6 rastia, eri lähtö kuin muilla radoilla!
Rogaining, 30 rastia

Muut radat A4-kokoa paitsi D-rata A5.

Hieman lisätietoja ja ratamestarin ajatusmaailmaa:

D-rata
Tavoitteena oli tehdä rata, josta noin 10-vuotiaat, noin toista vuotta suunnistavat lapset selviytyisivät yksin. En kuitenkaan usko onnistuneeni täysin. Kuten rastien määrästä ja radan pituudesta näkee, rastivälit ovat varsin lyhyitä - pisin on 143-metrinen. On jopa mahdollista että joltakin rastilta näkee seuraavan rastin. Suunnistuksellisesti rata on siis varsin tylsä, eikä sitä voi suositella muille kuin aloittelijoille.

Ensimmäiset rastivälit kulkevat jyrkän mäen vieressä, sen jälkeen seurataan vähän matkaa suota ja lopulta päästään polulle, jota rata seuraa maaliin asti. Jos kompassia osaa käyttää, sen avulla on mahdollista varmistaa kulkevansa oikeaan suuntaan - ennen neljättä rastia apuna ei nimittäin ole yhden yhtä polkua, vaan suunnistus pitäisi perustaa muihin kohteisiin. Esimerkiksi kahdella ensimmäisellä rastivälillä voi seurata jyrkänteiden reunustamaa mäkeä, joka vie oikeaan suuntaan hyvin lähelle rasteja. Noin 10-vuotiailla suunnistus yleensä painottuu vahvasti polkuihin, joten radan ensimmäinen puolikas voi olla vaativa. Koska rastivälit ovat hyvin lyhyitä ja liput pyritään sijoittamaan erittäin näkyvästi, rastien pitäisi kuitenkin löytyä suuremmitta ongelmitta jos vain kulkee kutakuinkin oikeaan suuntaan. Kompassista on siis paljon apua.

D-radalle saattaa näkyä muita rasteja (ainakin alussa 50 metrin päässä D:n ykkösrastista oleva rasti). D-radan rastit on pyritty kiinnittämään niin näkyvästi kuin mahdollista.

Huom: D-radalla on eri lähtö kuin muilla radoilla! Iltarastivaunulta on noin 150 metrin matka lähtöön.

(Alkuperäinen suunnitelma oli että rata kulkee toisella puolella maastoa ja tukeutuu muun muassa avoimeen alueeseen, suurempaan tiehen, ojaan, lampeen ym. eli kenties ikäluokalle hieman epätavallisiin mutta kuitenkin täysin turvallisiin kohteisiin. Louhoksen laajentuminen kuitenkin pilasi suunnitelmat, ja lisäksi reitin varrella ollut tiheikkö oli niin synkkä että siitä ei olisi selvinnyt ilman apuviitoitusta. Sen takia rata jouduttiin sijoittamaan nykyiselle paikalleen. Tapahtumakeskuksen luona kulkee täsmälleen yksi polku, johon rata nyt tukeutuu lopussa. Harkitsin myös radan laatimista niin että ensin kuljettaisiin polkuun tukeutuen toiseen suuntaan, tehtäisiin U-käännös ja palattaisiin samaa polkua takaisin, mutta se olisi ollut suunnistuksellisesti vielä tylsempi vaihtoehto.)

C-radat
C-radoilla on tulkintani mukaan yleensä kaksi osallistujaryhmää: kokeneet suunnistajat, joille A- ja B-radat ovat liian pitkiä mutta jotka silti haluavat vaativaa suunnistusta, ja kokemattomat (usein nuoret), joille D-rata on jo liian helppo. En kyennyt laatimaan rataa, joka olisi täyttänyt molempien ryhmien vaatimukset, joten tein kaksi C-rataa.

C2-rata on tarkoitettu ennen kaikkea nuorille. Vaikeustason nousu D-rataan nähden on (liian?) suuri, eivätkä rastivälit ns. optimireitinvalintoja pitkin ole helppoja, mutta välit voi niin halutessaan pääsääntöisesti suunnistaa myös turvallisia kohteita pitkin. Käytännössä siis lähes kaikilla rastiväleillä on kaksi reitinvalintavaihtoehtoa: vaikeampaa reittiä suoraan vai kiertäen selkeisiin kohteisiin tukeutuen? Lähes kaikilla rasteilla on myös selkeitä pysäyttäviä kohteita ennen tai jälkeen rastipistettä - jyrkännejono, oja, tie, avosuo, hakkuuaukko... Rastiliput on pyritty sijoittamaan melko näkyvästi.

C1-radasta on pyritty tekemään selvästi vaativampi (tosin tuntuu että radasta tuli lopulta turhan helppo). Rata kulkee suurin piirtein samaan suuntaan kuin C2-rata, mikä johtuu maaston asettamista rajoituksista (lähinnä kielletyt alueet ja hakkuuaukot). Rastipisteet ovat kuitenkin selvästi vaativampia, ja radalta pääsääntöisesti puuttuvat selkeisiin kohteisiin tukeutuvat kiertävät reitinvalintavaihtoehdot. Radalla on pari melko pienipiirteistä rastipistettä, mikä ei välttämättä ole radan kohderyhmän kannalta ihanteellista, mutta sen ymmärsin vasta liian myöhään. C2-rataan nähden C1 on kuitenkin selvästi vaativampi.

B-rata
B:stä tavoitteena oli tehdä vaativa mutta hieman lyhyempi ja helpompi kuin A:sta. Pituus pysyi toivotuissa rajoissa, mutta jälkimmäisen tavoitteen osalta jäi parantamisen varaa. Radalla on nimittäin joitakin rastivälejä, jotka olisivat hyvin voineet olla A-radallakin. Uskoisin kuitenkin radan olevan kokonaisuudessaan A:ta helpompi eli radat eroavat muutenkin kuin pituudeltaan. Vaativuus tulee monin paikoin rastinotosta ja pienipiirteisyydestä, mutta tarjolla on myös pari väliä, joilla uskoisin olevan enemmän kuin yksi järkevä reitinvalintavaihtoehto. Rastivälit ovat pääasiassa keskipitkiä tai hieman lyhyempiä, yhtään erityisen pitkää väliä radassa ei ole. B-rata sisältää yhden perhoslenkin - tarkkana kiertosuunnan kanssa.

A-rata
A:sta tavoitteena oli tehdä mahdollisimman vaativa rata, joka pysyy ilmoitettujen ratapituuksien (7 km) tuntumassa. En usko radan olevan yhtä vaativa kuin viime vuonna, mutta ero muihin ratoihin on kuitenkin selvä. A:lla on yksi pitkähkö väli ja muutama väli, jossa on pyritty tarjoamaan selvästi reitinvalintaa. B:n tavoin myös A-rata sisältää yhden perhoslenkin, ja kiertosuunnan kanssa kannattaa olla tarkkana. Lisäksi rata menee pari kertaa ristiin.

Rogaining
Kartassa on 30 rastia, joista saa kiertää valitsemansa rastit valitsemassaan järjestyksessä. Aikaa on kaksi tuntia, jokaisesta kahden tunnin ylittävästä alkavasta minuutista saa yhden miinuspisteen. Aika alkaa nollaleimauksesta, sitä ennen reittiä voi halutessaan suunnitella määräämättömän ajan. Rastit on pisteytetty: haitari on 2-9 pistettä, ja koodin viimeinen numero kertoo pisteet (esimerkiksi 42 = 2 pistettä, 76 = 6 pistettä, 39 = 9 pistettä). Pisteytyksessä on pyritty huomioimaan rastin vaativuus, etäisyys lähdöstä sekä se, onko rasti muiden lähettyvillä vai sivussa valtavirrasta. Tavoitteena oli pisteyttää rastit niin, ettei yhtä ylivertaista reittivaihtoehtoa löydy. Huolenaiheina ovat kuitenkin se, ovatko kauempana olevat rastit niin arvokkaita että lähellä olevia ei kannata kerätä, kuten myös se, onko pari rastia niin sivussa ettei kukaan hae niitä.

Maastossa on myös runsaasti rasteja, jotka eivät kuulu rogaining-rataan ja joita ei ole kartassa kuvattu. Niistä ei tietenkään saa pisteitä.

Kaikkia ratoja koskevia huomioita
Kartta on alun perin laadittu 1:15000-mittakaavalle, tapahtumassa käytettävä 1:10000-kartta on siitä suurennos. Piirtämisessä käytetty mittakaava on vaikuttanut esimerkiksi yksityiskohtaisuuteen. Itse esimerkiksi olen ajoittain ihmetellyt, kuinka suuria kartassa kuvatut pistekumpareet maastossa ovat.

Radoilla on pyritty minimoimaan ryteiköt, mutta niitä ei ole pyritty täysin välttämään. Monella radalla voi siis parilla rastivälillä joutua vaikeakulkuiseen maastoon.

Maastossa on muutamia kiellettyjä alueita. Ettehän kulje kielletyillä alueilla, jotta maaston suunnistuskäyttö on jatkossakin mahdollista. Tapahtumakeskuksen luona oleva louhos on merkitty maastoon epäyhtenäisin nauhoin (minkä takia kartassa kielletty alue on rajattu katkoviivalla), muita ei ole merkitty maastoon. Rogaining on ainoa rata, jossa kiellettyjen alueiden läpi kulkemisesta on mahdollista hyötyä, mutta noudatattehan suunnistuksen etikettiä.

Rastien näkyvyys maastossa on pyritty päättämään radan vaativuuden mukaisesti. D-radalla liput on pyritty sijoittamaan niin näkyvästi kuin mahdollista ja C2-radallakin hyvin näkyvästi, kun taas A:lla lippuja on voinut laittaa paremmin kätköön (ei kuitenkaan kuusen keskelle tai muihin vastaaviin piiloihin). Näkyvyys on päätetty helpoimman rastilla käyvän radan mukaisesti.

Maastossa on paikoitellen uusia pieniä polkuja/uria, joita ei ole merkitty karttaan. Niitä voi löytyä kaikkien ratojen alueilta. Toivon mukaan ne eivät sekoita kenenkään suoritusta.

Käytössä on kaksi lähtöä, ja periaatteessa molempien lähtöjen ohi on pieni mahdollisuus juosta joillakin radoilla. Toivottavasti kukaan ei vahingossa nollaa emitiään kesken kaiken.

Rastit (paitsi muutama teiden lähettyvillä oleva) ovat maastossa alustavasti lauantaihin asti, joten ratoja voi käydä juoksemassa jälkikäteen vaikka ei pääsisi paikan päälle.

Tervetuloa viimeiseen iltarastitapahtumaan ennen kesätaukoa!

EePi
Viestit: 29
Liittynyt: 23.12.10 19:04:23

Re: Kytäjän iltarastit 29.6.

Viesti Kirjoittaja EePi » 28.06.17 12:58:56

Aiemmista tiedoista poiketen Kytäjän iltarasteilla paikalla myös Suunnistajan Kauppa. Tervetuloa tekemään varustehankintoja.

Vastaa Viestiin

Palaa sivulle “Iltarastit”